#57098: Dnes, 72 rokov od tragédie v NZ! - ---

ID:
57098
Zobrazené
559 x
Počet bodov
Hodnotenie
Komentárov
Meno
Typ
--- 
Druh
Nezaradené 
Kategória
Nezaradená 
Dátum pridania
14.3.2017 - 17:38:45
Tech. info
SAMSUNG; SAMSUNG ES15 ; Expozícia: 1/180 sec; Clona: F3.2; ISO: 100; Ohnisko: 6.3 mm 
Poznámka
12.3.2017, Pamätník obetiam násilia. Mesto Nové Zámky. Viac komenty... 
Link
janbachurik@azet.sk 

Komentáre k fotografii

radoga
23.3.2017 22:12:16
pôjdem tam pozrieť 
pilot1978
22.3.2017 9:34:35
BOMBARDOVANIE 14.MARCA 1945.: Bombardovania Nových Zámkov (vtedy sa volali iba Érsekújvár) sa dňa 14.3.1945 zúčastnili lietadlá 15. Americkej armády, a to kompletné 55. bombardovacie krídlo so štyrmi bombardovacími skupinami (460., 464., 465., a 485.). 460. Bombardovacia skupina štartovala zo základne Sianzzola s počtom 41. lietadiel, ktoré vzlietli v dvoch formáciách: - červená formácia vzlietla 8.40 hod. a tvorilo ju 21. bombardérov B-24. Cieľ dosiahla o 13.33 hod., pričom 19. bombardérov zhodilo 47,5 ton bômb, oblačnosť bola 4/10, bombardovanie bolo vizuálne, bez použitia radara. - modrá formácia vzlietla o 9.51 hod. a tvorilo ju 20. bombardérov B-24. Pri nálete nad Nové Zámky našli už cieľ úplne zahalený oblačnosťou, preto nebombardovali a odleteli na náhradné ciele. 464. Bombardovacia skupina štartovala zo základne Pantanella s počtom 42. lietadiel, ktoré vzlietli v dvoch formáciách: - červenú formáciu viedol pplk. Gerald W. Black. Železničnú stanicu Nové Zámky zasiahli okrajovo, pričom 16. bombardérov v čase 13.08 hod. zhodilo 39,75 ton bômb. - modrú formáciu viedol pplk. James H. Gilson, minuli cieľ a bombardovali stred mesta, pričom 20. bombardérov v čase 13.11 hod. zhodilo 48.25 ton bômb. 465. Bombardovacia skupina štartovala zo základne Pantanella s počtom 42. lietadiel, ktoré vzlietli v dvoch formáciách: - červená formácia vzlietla o 8.56 hod. pod vedením kpt. Jack Knowlesa, bombardovanie bolo vizuálne s použitím C-1 autopilota. - modrá formácia vzlietla o 8.56 hod., pod vedením kpt. Jennings P. Dawsona, bombardovanie začalo sledovaním pokynov PFF radaru a následne prešli na vizuálne bombardovanie po synchronizácii nad cieľom. Z Bombardovacej skupiny doletelo 30. lietadiel, ktoré medzi 13.31-13.33 hod. zhodili na cieľ 72,5 ton 250 kg bômb z výšky 6500 metrov. Protiletecké delá typu flak 88.umiestnené na ľavej strane rieky Nitry (v priestoroch dnešného obchodného centra Kaufland) poškodili 8. lietadiel a jedno sa zrútilo medzi Novými Zámkami a obcou Bajč, asi 300 metrov napravo od cesty a riadiacej veže letiska. 485. Bombardovacia skupina štartovala zo základne Venosa s počtom 38. lietadiel, ktoré vzlietli v dvoch formáciách: - červená formácia vzlietla o 9.14 hod. a tvorilo ju 19. bombardérov pod vedením pplk. Atkinsona. Nad cieľ priletelo 11. lietadiel, bombardovanie bolo v čase 14.13 hod., zhodili 27,5 ton bômb na juhovýchodnú časť železničnej stanice. Dňa 14.3.1945 sa leteckého útoku zúčastnilo 113. bombardovacích lietadiel Liberátor B-24 a zhodili 277,5 ton bômb. Stíhaciu ochranu zabezpečoval nezistený počet stíhačiek z 325. Stíhacej skupiny, vyslanej na 264. misiu. Súhrn a časový sled bombardovania (uvedená tabuľka, ktorú prosím rozpíšem chronologicky do riadkov za sebou): 1. Čas-13.08 h / Cieľ-Žel.stanica / Bomb.skup.-464BG / Počet liet.(ks)-16. / Zhodené bomby(tony)-39,75 / Typ bômb-RDX /. 2. Čas-13.11 h / Cieľ-Mesto / Bomb.skup.-464BG / Počet liet.(ks)-20. / Zhodené bomby(tony)-48,25 / Typ bômb-RDX /. 3. Čas-13.31 h / Cieľ-Žel.stanica / Bomb.skup.-465BG / Počet liet.(ks)-30. / Zhodené bomby(tony)-72,5 / Typ bômb-RDX /. 4. Čas-13.33 h / Cieľ-Mesto / Bomb.skup.-460BG / Počet liet.(ks)-19. / Zhodené bomby(tony)-47,5 / Typ bômb-RDX /. 5. Čas-13.51 h / Cieľ-Mesto / Bomb.skup.-485BG / Počet liet.(ks)-17. / Zhodené bomby(tony)-42,0 / Typ bômb-RDX /. 6. Čas-14.13 h / Cieľ-Mesto / Bomb.skup.-485BG / Počet liet.(ks)-11. / Zhodené bomby(tony)-27,5 / Typ bômb-RDX /. Spolu: 113. bombardovacích lietadiel a 277,5 ton bômb. Opis, iba časti textu v zmysle historickej faktografii, uvedenej v textovej vystavenej časti z múzejného - expozičného priestoru, venovaného histórii železničnej stanici a následným faktografiám o bombardovaní Nových Zámkov počas II. svetovej vojny, ktoré je súčasťou priestoru, hornej- vestibulovej časti pre verejnosť v dôležitej železničnej stanici Mesta Nové Zámky - železničného uzla v SR. Text opísal a zároveň i publikoval na tomto IN leteckom webe v SR., autor, súčasnej ilustračnej fotografii (pod zverejnením názvom tejto fotografii: DNES 72. ROKOV OD TRAGÉDIE V NZ! - so štyrmi, postupnými, mnou vytvorenými a obšírnymi faktografiami v komentároch pod fotografiou, čím som sledoval zámer - obsahovo vytvoriť vyčerpávajúcu tému o tak bolestivých = tragických, historických udalostiach našich predkov s pokračovaním nás všetkých, pre úspešné a zodpovedné = naše súčasné bytie v spoločnom dome EU pre nasledujúce = naše generácie. Týmto chcem i poďakovať Občianskemu združenia "Za troma mostami", zastúpené Pánom Predsedom (žijúcim svedkom, všetkých troch bombardovaní nášho mesta) Ing. Františkom Danielom i ďalšími obetavými členmi z tohto, tak potrebného združenia pre pamäť národa - nás všetkých za ich neoceniteľnú dlhodobú činnosť, ktorá si zaslúži i bližšiu pozornosť kompetentných predstaviteľov Mesta Nové Zámky, Nitrianskeho samosprávneho kraja, no i prípadne, príslušného ministerstva Vlády SR. Viac o nich: http://www.ozzatromamostami.sk , Železničná stanica v Nových Zámkoch: http://www.novezamkyfotoalbum.sk/zeleznicna-stanica-nove-zamky/ , https://www.youtube.com/watch?v=NEQaHHjj5uw , https://www.youtube.com/watch?v=GXAbw7zlffk , http://mapa.zoznam.sk/mapy-miest/Nove-Zamky , http://www.planes.cz/cs/photo/1100620/ostatni-not-specified-mimo-letiste , http://www.novezamky.sk/koniec-vojny-v-novych-zamkoch/a-1778 , http://www.novezamky.sk , https://www.unsk.sk History, B-24 Liberator: http://www.aviation-history.com/consolidated/b24.html , https://www.youtube.com/watch?v=uTgwubk_ejQ , https://www.youtube.com/watch?v=juTUFFeJ4Ag , https://www.youtube.com/watch?v=_MbguOX3w38 / End.  
pilot1978
14.3.2017 20:55:38
pilot1978
14.3.2017 18:32:19
pilot1978
14.3.2017 17:39:49
Uvádzam opis textu v zmysle historickej faktografii, uvedenej v textovej vystavenej časti z múzejného - expozičného priestoru, venovaného histórii železničnej stanici a následným faktografiám o bombardovaní Nových Zámkov počas II. svetovej vojny / ktoré je súčasťou priestoru hornej vestibulovej časti pre verejnosť v dôležitej železničnej stanici - železničného uzla SR (v minulosti ČSSR, ČSR a v Rakúsko-Uhorskej monarchii), ktorá je už v súčasnosti vynovená za spoluúčasti prostriedkov z EÚ / v správe: Občianskeho združenia "Za troma mostami", zastúpené Pánom Predsedom (žijúcim svedkom, všetkých troch bombardovaní nášho mesta) Ing. Františkom Danielom i ďalšími obetavými členmi z tohto, tak potrebného združenia pre pamäť národa - nás všetkých. Nové Zámky patria medzi mestá, ktoré počas II. svetovej vojny boli z celej strednej Európy najviac postihnuté bombardovaním. Kým v roku 1940 malo mesto 23.306 obyvateľov, tak v roku 1945 ich počet klesol na 13.400. (Súčasnosť k 31.12.2015 bol počet obyvateľov 39.130 - zdroj: Nové Zámky 24 - Pani Petronela Bernáth, Hovorkyňa MsÚ Nové Zámky). Počas útokov - až troch bombardovaní na mesto, zahynulo viac ako 4000 ľudí. V dňoch 7.10., 14.10.1944 a 14.3.1945 v čase II. svetovej vojny (i Nové Zámky boli Mníchovským diktátom z roku 1938 odstúpené Maďarsku, ktoré bolo separátnym spojencom hitlerovského Nemecka a vtedy sa volali iba Érsekújvár) zažili veľké bombardovania, pričom najťažšie bolo 7.10.1944, krátko popoludní, ktoré totálne zasiahlo oblasť železničnej stanice a kolónie, okrajovo aj mesto. kobercový nálet v dvoch vlnách zanechal nielen zničenú vojenskú techniku, naloženú na nákladných vozňoch, ale tiež zničené budovy, bytovky a rodinné domy. Zahynulo veľké množstvo obyvateľov, ako aj neznámych cestujúcich (odhadom 2200 ľudí). Iba na území rušňového depa bolo napočítaných 364 kráterov a bolo zničených 40 rušňov a 1370 naložených vozňov. Železničná stanica bola opätovne (už 2x) bombardovaná dňa 14.10.1944, ako príležitostný cieľ, nakoľko bombardovanie primárneho cieľa - rafinérky v Gliwiciach a Odertále bolo odvolané kvôli počasiu. Bolo napočítaných približne 400 mŕtvych. Na železničný uzol v októbri 1944 (prvé a druhé bombardovanie spolu) dopadlo asi 600 trhavých bômb s hmotnosťou 500 lb /227 kg/ s časovým omeškaním, plnených silnou trhavinou hexogénom - RDX. Medzi obeťami neboli iba Novozámčania, ale hlavne cestujúci na železničnej stanici a v osobných vlakoch, no i množstvo nemeckých a maďarských vojakov. Dňa 14.3.1945 bolo naše mesto opätovne bombardované. Na centrum mesta dopadlo asi 700 bômb, ktoré zničili najkrajšie historické stavby z "obdobia hradu". Toto sa udialo len 15 dní pred oslobodením mesta. Štatistika dokladá, že kým na celé územie vtedajšieho Slovenského štátu dopadlo 1371 ton bômb, tak na Nové Zámky - Érsekújvár ich bolo zhodených 817 ton. Na bombardovaní sa celkovo zúčastnilo 328 lietadiel 15 Americkej leteckej armády, pričom zahynulo viac ako 4000 ľudí. Dňa 29.3.1945 o 17:00 hod prvé skupiny bojových jednotiek Červenej armády oslobodili železničnú stanicu a okamžite sa začalo s obnovou jej prevádzky. Dňa 17.7,1945, odovzdal vojenský veľiteľ Červenej armády železničnú stanicu pod správu ČSD. ----------- Viac súvislostí uvediem prosím postupne v ďalších komentoch = linkoch na Internet (Google / YouTube / ... ) kde sa dozvieme príčiny vzniku tohto doposiaľ najväčšieho ľudského utrpenia v podobe II. svetovej vojny a i ďalších s tým spojených súvislostí a archívnu faktografiu z verejných, štátnych inštitúcií SR až po dnešnú, mierovú súčasnosť našej spoločnosti v SR, V4, EU, kde si budujeme svoju budúcnosť a plníme poslanie našich predkov a výziev budúcnosti. Autor ilustračnej fotografie (pilot1978)...: Pamätník obetiam násilia na Michalskej bašte - Mesto Nové Zámky a iba čiastočného opisu, publikovaných textových / fotografických faktografií o troch tragédiách po bombardovaní. ----------- 1. http://www.novezamky.sk/pamatnik-obetiam-nasilia-na-michalskej-baste/g-6022/p1=4498 2. https://www.youtube.com/watch?v=wewr70-kA1E 3. http://www.novezamky.sk/koniec-vojny-v-novych-zamkoch/a-1778 4. http://www.novezamkyfotoalbum.sk/historia-mesta-nove-zamky/ 5. https://www.youtube.com/watch?v=GpynxDvKAfk 6. https://www.youtube.com/watch?v=dIdj9asK-O4 
© 2001-2017 lietadla.com